ข้อมูลไอเทม

[SR+]X-SteelBloodWand

[SR+]X-SteelBloodWand
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0)

所有汙染王

MRX刀疤

[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+174) 87 1 2
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+274) 137 1
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+174) 10 87 1
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+174) 10 87 1
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 35 1 2
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 50 1
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 10 45 1
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 10 52 1
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+160) 10 80 32 1 2
[SR+]X-SteelBloodWand+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+200) 10 100 40 1
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+200) 0 (+25) 100 2 5
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+300) 0 (+25) 150 2
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+190) 0 (+25) 20 95 2
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+200) 0 (+25) 20 100 2
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 0 (+25) 40 2 5
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 0 (+25) 60 2
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 0 (+25) 20 38 2
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+0) 0 (+25) 20 60 2
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+190) 0 (+25) 20 95 38 2 5
[SR+]X-SteelBloodWand+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+210) 0 (+25) 20 105 42 2
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+360) 0 (+50) 18 18 180 72 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+354) 0 (+50) 18 18 177 71 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+384) 0 (+50) 30 192 80 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+450) 0 (+50) 30 30 225 90 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+350) 0 (+50) 30 175 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+400) 0 (+50) 30 200 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+364) 0 (+50) 18 18 182 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+374) 0 (+50) 18 18 187 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+354) 0 (+50) 30 177 71 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
240 240 100 210 (+360) 0 (+50) 30 180 73 3 5
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+550) 0 (+75) 40 275 120 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+600) 0 (+75) 40 300 110 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+590) 0 (+75) 24 24 295 109 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+544) 0 (+75) 24 24 272 118 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+424) 0 (+75) 40 212 120 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+480) 0 (+75) 40 240 120 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+434) 0 (+75) 20 30 217 115 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+440) 0 (+75) 30 20 220 118 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+550) 0 (+75) 30 30 275 125 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 240 100 220 (+750) 0 (+75) 40 40 375 150 5 15 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+700) 0 (+100) 40 350 150 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+750) 0 (+100) 40 375 140 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+740) 0 (+100) 24 24 370 149 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+744) 0 (+100) 24 24 372 148 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+624) 0 (+100) 40 312 160 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+630) 0 (+100) 40 315 170 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+634) 0 (+100) 20 30 317 165 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+640) 0 (+100) 30 20 320 168 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+750) 0 (+100) 30 30 375 170 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
249 249 100 230 (+900) 0 (+150) 40 40 450 180 5 25 Meteor-Strike+1 ,SkillMasterly1+1
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+900) 0 (+150) 40 450 190 7 35 Meteor-Strike+2 ,SkillMasterly1+2
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+950) 0 (+150) 40 475 180 7 35 Meteor-Strike+2 ,SkillMasterly1+2
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+940) 0 (+150) 24 24 470 185 7 35 Meteor-Strike+2 ,SkillMasterly1+2
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+944) 0 (+150) 24 24 472 189 7 35 Meteor-Strike+2 ,SkillMasterly1+2
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+850) 0 (+150) 40 425 171 7 35 Meteor-Strike+2 ,SkillMasterly1+2
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+854) 0 (+150) 40 427 195 7 35 Meteor-Strike+2 ,SkillMasterly1+2
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+860) 0 (+150) 20 30 430 200 7 35 Meteor-Strike+2 ,SkillMasterly1+2
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+1000) 0 (+450) 30 20 500 210 7 35 Meteor-Strike+3 ,SkillMasterly1+3
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+1050) 0 (+500) 30 30 525 220 7 35 Meteor-Strike+3 ,SkillMasterly1+3
[SR+]X-SteelBloodWand+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 240 (+1200) 0 (+650) 40 40 600 250 7 35 Meteor-Strike+4 ,SkillMasterly1+4
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1400) 0 (+250) 44 700 290 8 45 Meteor-Strike+5 ,SkillMasterly1+5
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1450) 0 (+250) 44 725 280 8 45 Meteor-Strike+5 ,SkillMasterly1+5
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1440) 0 (+275) 28 28 720 285 8 45 Meteor-Strike+5 ,SkillMasterly1+5
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1444) 0 (+275) 28 28 722 289 8 45 Meteor-Strike+5 ,SkillMasterly1+5
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1350) 0 (+275) 44 675 271 8 45 Meteor-Strike+5 ,SkillMasterly1+5
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1354) 0 (+275) 44 677 295 8 45 Meteor-Strike+5 ,SkillMasterly1+5
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1360) 0 (+275) 24 34 680 300 8 45 Meteor-Strike+5 ,SkillMasterly1+5
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1500) 0 (+550) 34 24 750 310 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1550) 0 (+600) 34 34 775 320 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1700) 0 (+750) 44 44 850 350 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1900) 0 (+350) 48 950 390 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1950) 0 (+350) 48 975 380 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1940) 0 (+400) 32 32 970 385 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1944) 0 (+400) 32 32 972 389 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1850) 0 (+400) 48 925 371 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1854) 0 (+400) 48 927 395 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+1860) 0 (+400) 28 38 930 400 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2000) 0 (+650) 38 28 1000 410 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2050) 0 (+700) 38 38 1025 420 8 45 Meteor-Strike+6 ,SkillMasterly1+6
[SR+]X-SteelBloodWand+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2200) 0 (+850) 48 48 1100 450 8 45 Meteor-Strike+8 ,SkillMasterly1+8
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2400) 0 (+450) 52 1200 490 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2450) 0 (+450) 52 1225 480 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2440) 0 (+525) 36 36 1220 485 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2444) 0 (+525) 36 36 1222 489 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2350) 0 (+525) 52 1175 471 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2354) 0 (+525) 52 1177 495 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2500) 0 (+750) 42 32 1250 510 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2550) 0 (+800) 42 42 1275 520 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2700) 0 (+950) 52 52 1350 550 8 45 Meteor-Strike+50 ,SkillMasterly1+50
[SR+]X-SteelBloodWand+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Chakra Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
258 258 100 250 (+2360) 0 (+525) 32 42 1180 500 8 45 Meteor-Strike+7 ,SkillMasterly1+7
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0