ข้อมูลไอเทม

Steel Shoes(W)+7[S]

[S+]Steel Shoes(W)
ต้องการ Esp ต้องการ Spt Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
120 120 40 (+40) 40 (+40) 25 25 150 200
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0