ข้อมูลไอเทม

Giga Helmet+7[S]

[S+]Giga Helmet
ต้องการ Str ต้องการ Dex Int Ap Dp Str Dex Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
160 160 25 (+30) 25 (+50) 20 20 150 150
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0