ข้อมูลมอนสเตอร์ทั้งหมด

แคลลี่
แคลลี่ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
1 40 16 4 29
แผนที่

Borbon

Liberty Land

เกิดทุกๆ 15 วินาที

แคลลี่
แคลลี่ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
1 36 14 3 27
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 15 วินาที

แมดด็อก
แมดด็อก (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
2 44 17 6 45
แผนที่

Borbon

Liberty Land

เกิดทุกๆ 15 วินาที

แมดด็อก
แมดด็อก (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
2 40 15 6 41
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 15 วินาที

สไลซ์
สไลซ์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
4 56 20 11 63
แผนที่

Borbon

Liberty Land

เกิดทุกๆ 15 วินาที

สไลซ์
สไลซ์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
4 51 18 10 57
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 15 วินาที

โปรเฟสเซอร์
โปรเฟสเซอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
6 64 27 16 80
แผนที่

Borbon

Liberty Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

โปรเฟสเซอร์
โปรเฟสเซอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
6 58 25 16 74
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

แองเจลิก้า
แองเจลิก้า (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
10 76 32 22 120
แผนที่

Borbon

Liberty Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

แองเจลิก้า
แองเจลิก้า (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
10 68 28 20 110
แผนที่

Borbon

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หัวโขมย
หัวโขมย (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
14 88 49 23 155
แผนที่

Borbon

Liberty Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หัวโขมย
หัวโขมย (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
14 80 45 21 141
แผนที่

Borbon

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ฮันนีมูน
ฮันนีมูน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
18 104 55 28 194
แผนที่

Borbon

Liberty Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ฮันนีมูน
ฮันนีมูน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
18 94 52 26 176
แผนที่

Borbon

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ไคลน์
ไคลน์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
23 800 60 35 2.2k
แผนที่

Borbon

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

ไคลน์
ไคลน์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
23 800 60 35 2.2k
แผนที่

Borbon

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

แพนเทรา
แพนเทรา (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
22 114 76 32 231
แผนที่

Big Bear Valley

Airbonne City

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 20 วินาที

แพนเทรา
แพนเทรา (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
22 102 72 30 209
แผนที่

Airbonne City

เกิดทุกๆ 20 วินาที

เซเลน่า
เซเลน่า (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
25 120 79 37 258
แผนที่

Big Bear Valley

Airbonne City

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 20 วินาที

เซเลน่า
เซเลน่า (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
25 108 75 35 234
แผนที่

Airbonne City

เกิดทุกๆ 20 วินาที

จอห์น
จอห์น (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
28 136 82 42 287
แผนที่

Big Bear Valley

Airbonne City

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 20 วินาที

จอห์น
จอห์น (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
28 123 79 40 261
แผนที่

Airbonne City

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ไคลอิงเบบี้
ไคลอิงเบบี้ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
32 148 90 54 320
แผนที่

Big Bear Valley

Forgetten Forest

Airbonne City

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ไคลอิงเบบี้
ไคลอิงเบบี้ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
32 132 87 52 290
แผนที่

Airbonne City

เกิดทุกๆ 20 วินาที

วัว
วัว (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
35 152 97 62 349
แผนที่

Big Bear Valley

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 20 วินาที

วัว
วัว (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
35 137 92 60 317
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

แองกี้บิ๊กแบร์
แองกี้บิ๊กแบร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
38 156 105 70 376
แผนที่

Big Bear Valley

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 20 วินาที

แองกี้บิ๊กแบร์
แองกี้บิ๊กแบร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
38 140 100 68 342
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ชิรังกา
ชิรังกา (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
38 1.1k 105 50 4k
แผนที่

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 600 วินาที

ชิรังกา
ชิรังกา (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
38 1.1k 105 50 4k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 600 วินาที

เทเบอรู
เทเบอรู (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
42 1.25k 115 54 4.2k
แผนที่

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 600 วินาที

เทเบอรู
เทเบอรู (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
42 1.25k 115 54 4.2k
แผนที่

Forgetten Forest

เกิดทุกๆ 600 วินาที

ตาตู
ตาตู (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
43 1.17k 110 55 4.23k
แผนที่

Big Bear Valley

เกิดทุกๆ 600 วินาที

ตาตู
ตาตู (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
43 1.17k 110 55 4.23k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 600 วินาที

เรดอาย
เรดอาย (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
31 592 90 52 320
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

เรดอาย
เรดอาย (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
31 592 90 52 290
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หุ่นคัทเตอร์
หุ่นคัทเตอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
36 608 97 58 376
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หุ่นคัทเตอร์
หุ่นคัทเตอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
36 608 97 58 342
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หุ่นตำรวจ
หุ่นตำรวจ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
41 704 120 62 416
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หุ่นตำรวจ
หุ่นตำรวจ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
41 704 120 62 378
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หุ่นเครน
หุ่นเครน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
45 768 127 70 474
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หุ่นเครน
หุ่นเครน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
45 768 127 70 430
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 20 วินาที

หุ่นเมเจอร์เครน
หุ่นเมเจอร์เครน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
50 864 133 79 2.99k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

หุ่นเมเจอร์เครน
หุ่นเมเจอร์เครน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
50 864 133 79 2.99k
แผนที่

Centervill Park

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

มอริส
มอริส (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
42 176 120 65 416
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

มอริส
มอริส (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
42 158 110 62 378
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ไซปรัส
ไซปรัส (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
45 192 127 72 444
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

ไซปรัส
ไซปรัส (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
45 173 117 70 402
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

อันเดอแทคเกอร์
อันเดอแทคเกอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
48 200 131 76 474
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

อันเดอแทคเกอร์
อันเดอแทคเกอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
48 180 123 73 430
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

แจ็สเปอร์
แจ็สเปอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
51 216 133 79 498
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

แจ็สเปอร์
แจ็สเปอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
51 195 127 75 452
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

เฟสดี้
เฟสดี้ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
54 240 137 85 527
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

เฟสดี้
เฟสดี้ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
54 216 130 80 477
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

มอเดอเรอร์
มอเดอเรอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
57 268 140 90 561
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

มอเดอเรอร์
มอเดอเรอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
57 241 133 87 509
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

มิสเซอร์รี่
มิสเซอร์รี่ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
60 272 157 92 585
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

มิสเซอร์รี่
มิสเซอร์รี่ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
60 245 148 90 531
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 20 วินาที

กรานเคน
กรานเคน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
70 2.15k 190 105 2.5k
แผนที่

Waste Land

เกิดทุกๆ 600 วินาที

กรานเคน
กรานเคน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
70 2.15k 190 105 2.5k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 600 วินาที

เดวิวไคลน์
เดวิวไคลน์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
44 1.2k 150 76 1.5k
แผนที่

Crystal Cave 1

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวไคลน์
เดวิวไคลน์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
44 1.2k 150 76 1.5k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวชิรังกา
เดวิวชิรังกา (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
48 1.1k 165 72 1.7k
แผนที่

Crystal Cave 1

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวชิรังกา
เดวิวชิรังกา (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
48 1.1k 165 72 1.7k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวเทเบอรู
เดวิวเทเบอรู (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
52 1.15k 170 90 2k
แผนที่

Crystal Cave 1

Crystal Cave 2

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวเทเบอรู
เดวิวเทเบอรู (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
52 1.15k 170 90 2k
แผนที่

Crystal Cave 2

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวตาตู
เดวิวตาตู (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
56 1.3k 180 95 2.5k
แผนที่

Crystal Cave 2

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวตาตู
เดวิวตาตู (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
56 1.3k 180 95 2.5k
แผนที่

Crystal Cave 2

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวกรานเคน
เดวิวกรานเคน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
60 1.8k 190 110 3k
แผนที่

Crystal Cave 1

Crystal Cave 2

เกิดทุกๆ 30 วินาที

เดวิวกรานเคน
เดวิวกรานเคน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
60 1.8k 190 110 3k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 30 วินาที

อุนต์เกน
อุนต์เกน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
64 350 165 100 622
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

อุนต์เกน
อุนต์เกน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
64 315 158 95 564
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

เจสัน
เจสัน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
67 378 170 103 651
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

เจสัน
เจสัน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
67 340 162 100 589
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

นีลอาร์ต
นีลอาร์ต (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
70 400 170 105 678
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

นีลอาร์ต
นีลอาร์ต (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
70 360 165 102 614
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

เดรส            
เดรส             (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
73 413 173 110 701
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

เดรส
เดรส (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
73 371 167 107 635
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

แมคควีน
แมคควีน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
76 420 178 119 733
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

แมคควีน
แมคควีน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
76 378 172 115 665
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

เมก้าเดท
เมก้าเดท (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
79 429 183 125 757
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

เมก้าเดท
เมก้าเดท (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
79 386 176 120 685
แผนที่

Lost City 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

กัลลิเวอร์
กัลลิเวอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
82 433 207 128 773
แผนที่

Lost City 2

เกิดทุกๆ 10 วินาที

กัลลิเวอร์
กัลลิเวอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
82 389 195 123 701
แผนที่

Lost City 2

เกิดทุกๆ 10 วินาที

แพนท่อม
แพนท่อม (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
86 435 215 132 794
แผนที่

Lost City 2

เกิดทุกๆ 10 วินาที

แพนท่อม
แพนท่อม (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
86 391 200 128 720
แผนที่

Lost City 2

เกิดทุกๆ 10 วินาที

สเกเลตัน
สเกเลตัน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
90 3.8k 295 145 3.02k
แผนที่

Sodom 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

สเกเลตัน
สเกเลตัน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
90 3.8k 295 145 3.02k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 10 วินาที

สเกเลตันอาเชอ
สเกเลตันอาเชอ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
93 2.5k 290 130 3.02k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 10 วินาที

สเกเลตันอาเชอ
สเกเลตันอาเชอ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
93 2.5k 290 130 3.02k
แผนที่

Sodom 1

Sodom 2

เกิดทุกๆ 10 วินาที

สเกเลตันคิง
สเกเลตันคิง (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
100 5k 385 190 4.85k
แผนที่

Sodom 3

เกิดทุกๆ 10 วินาที

สเกเลตันคิง
สเกเลตันคิง (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
100 5k 385 190 4.85k
แผนที่

Sodom 3

เกิดทุกๆ 10 วินาที

โอเกอร์
โอเกอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
91 3.8k 300 150 3.42k
แผนที่

Sodom 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

โอเกอร์
โอเกอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
91 3.8k 300 150 3.42k
แผนที่

Sodom 1

เกิดทุกๆ 10 วินาที

แฮมเมอร์
แฮมเมอร์ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
95 4k 320 160 3.72k
แผนที่

Sodom 1

Sodom 2

เกิดทุกๆ 12.5 วินาที

แฮมเมอร์
แฮมเมอร์ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
95 4k 320 160 3.72k
แผนที่

Sodom 2

เกิดทุกๆ 12.5 วินาที

โอเกอร์สองหัว
โอเกอร์สองหัว (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
97 4.1k 370 165 4.01k
แผนที่

Sodom 2

เกิดทุกๆ 12.5 วินาที

โอเกอร์สองหัว
โอเกอร์สองหัว (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
97 4.1k 370 165 4.01k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 12.5 วินาที

แฮมเมอร์สองหัว
แฮมเมอร์สองหัว (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
99 4.8k 380 175 4.55k
แผนที่

Sodom 2

เกิดทุกๆ 12.5 วินาที

แฮมเมอร์สองหัว
แฮมเมอร์สองหัว (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
99 4.8k 380 175 4.55k
แผนที่

Sodom 2

เกิดทุกๆ 12.5 วินาที

โกเลมหิน
โกเลมหิน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
102 5.2k 390 200 4.9k
แผนที่

Sodom 3

เกิดทุกๆ 2.5 วินาที

โกเลมหิน
โกเลมหิน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
102 5.2k 390 200 4.9k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 2.5 วินาที

โกเลมพิษ
โกเลมพิษ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
103 5.5k 400 210 5.12k
แผนที่

Sodom 3

เกิดทุกๆ 2.5 วินาที

โกเลมพิษ
โกเลมพิษ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
103 5.5k 400 210 5.12k
แผนที่

Sodom 3

เกิดทุกๆ 2.5 วินาที

โกเลมไฟ
โกเลมไฟ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
107 5.8k 420 230 5.52k
แผนที่

Sodom 3

เกิดทุกๆ 2.5 วินาที

โกเลมไฟ
โกเลมไฟ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
107 5.8k 420 230 5.52k
แผนที่

Sodom 3

เกิดทุกๆ 2.5 วินาที

TRX-109
TRX-109 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
109 4.22k 400 300 35k
แผนที่

Wailing Wall

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-109
TRX-109 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
109 4.75k 400 300 35k
แผนที่

Wailing Wall

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-113
TRX-113 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
113 4.75k 450 500 56k
แผนที่

Wailing Wall

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-113
TRX-113 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
113 4.75k 450 500 56k
แผนที่

Wailing Wall

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-115
TRX-115 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
115 4.85k 580 500 74k
แผนที่

Wailing Wall 1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-115
TRX-115 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
115 7k 580 500 74k
แผนที่

Wailing Wall 1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-115
[SR+]TRX-115 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
468 564.75k 13.16k 4.2k 10M
แผนที่

Wailing Wall 1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-118
TRX-118 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
118 7k 640 551 86k
แผนที่

Wailing Wall 1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-118
TRX-118 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
118 8.05k 640 551 86k
แผนที่

Wailing Wall 1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-118
[SR+]TRX-118 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
471 568.86k 13.28k 4.2k 10M
แผนที่

Wailing Wall 1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-118
[SR+]TRX-118 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
471 568.86k 13.28k 4.2k 10M
แผนที่

Wailing Wall 1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-122
TRX-122 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
122 8.05k 715 578 97k
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-122
TRX-122 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
122 9.26k 715 578 97k
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-122
[SR+]TRX-122 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
475 571.55k 13.43k 4.45k 10M
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-122
[SR+]TRX-122 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
475 571.55k 13.43k 4.45k 10M
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

MRX-126
MRX-126 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
126 9.26k 915 600 155k
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

MRX-126
MRX-126 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
126 11.11k 915 600 155k
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]MRX-126
[SR+]MRX-126 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
479 577.15k 13.83k 4.6k 10M
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]MRX-126
[SR+]MRX-126 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
479 577.15k 13.83k 4.6k 10M
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-130
TRX-130 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
130 11.11k 1.11k 623 180k
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-130
TRX-130 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
130 13.32k 1.11k 623 180k
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-130
[SR+]TRX-130 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
483 576.67k 14.23k 4.8k 10M
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-130
[SR+]TRX-130 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
483 576.67k 14.23k 4.8k 10M
แผนที่

Wailing Wall 2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-134
TRX-134 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
134 13.32k 1k 635 210k
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-134
TRX-134 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
134 15.99k 1k 635 210k
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-134
[SR+]TRX-134 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
487 580.9k 14k 5.2k 10M
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-134
[SR+]TRX-134 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
487 580.9k 14k 5.2k 10M
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

MRX-138
MRX-138 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
138 15.99k 1.24k 655 242k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

MRX-138
MRX-138 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
138 19.18k 1.24k 655 242k
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]MRX-138
[SR+]MRX-138 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
491 585.97k 14.48k 5.4k 10M
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]MRX-138
[SR+]MRX-138 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
491 585.97k 14.48k 5.4k 10M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-142
TRX-142 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
142 19.18k 1.41k 660 278.3k
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

TRX-142
TRX-142 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
142 22.07k 1.41k 660 278.3k
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-142
[SR+]TRX-142 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
495 592.05k 14.42k 5.6k 10M
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-142
[SR+]TRX-142 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
495 592.05k 14.42k 5.6k 10M
แผนที่

Wailing Wall 3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

M-Blade         
M-Blade          (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
146 22.07k 1.5k 660 320k
แผนที่

Wailing Wall B1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

M-Blade         
M-Blade          (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
146 25.22k 1.5k 660 320k
แผนที่

Wailing Wall B1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-146
[SR+]TRX-146 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
566 1.02M 15k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-146
[SR+]TRX-146 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
566 1.02M 15k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Commando        
Commando         (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
150 25.22k 1.6k 660 480k
แผนที่

Wailing Wall B1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Commando        
Commando         (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
150 28.37k 1.6k 660 480k
แผนที่

Wailing Wall B1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-150
[SR+]TRX-150 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
568 1.03M 16k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-150
[SR+]TRX-150 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
568 1.03M 16k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Big Justice
Big Justice (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
155 28.37k 1.9k 660 600k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Big Justice
Big Justice (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
155 28.37k 1.9k 660 600k
แผนที่

Wailing Wall B1

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-155
[SR+]TRX-155 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
571 1.02M 19k 10k 8M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-155
[SR+]TRX-155 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
571 1.02M 19k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

StealthComando
StealthComando (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
159 33.62k 1.3k 660 693k
แผนที่

Wailing Wall B2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

StealthComando
StealthComando (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
159 33.62k 1.3k 660 693k
แผนที่

Wailing Wall B2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-159
[SR+]TRX-159 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
575 1.03M 14.3k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B2 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-159
[SR+]TRX-159 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
575 1.03M 14.3k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B2 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

CloakingJustice
CloakingJustice (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
163 38.87k 1.45k 680 858k
แผนที่

Wailing Wall B2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

CloakingJustice
CloakingJustice (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
163 38.87k 1.45k 680 858k
แผนที่

Wailing Wall B2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-163
[SR+]TRX-163 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
579 1.03M 15.95k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B2 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-163
[SR+]TRX-163 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
579 1.03M 15.95k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B2 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Slaughter       
Slaughter        (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
167 44.12k 1.6k 700 990k
แผนที่

Wailing Wall B2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Slaughter       
Slaughter        (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
167 44.12k 1.6k 700 990k
แผนที่

Wailing Wall B2

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-167
[SR+]TRX-167 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
583 1.03M 17.6k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B2 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-167
[SR+]TRX-167 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
583 1.03M 17.6k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B2 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

ProvideSoldier
ProvideSoldier (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
171 51.47k 1.7k 730 1.1M
แผนที่

Wailing Wall B3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

ProvideSoldier
ProvideSoldier (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
171 51.47k 1.7k 730 1.1M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-171
[SR+]TRX-171 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
587 1.03M 18k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B3 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-171
[SR+]TRX-171 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
587 1.03M 18k 10k 8M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

CloakingSlaught
CloakingSlaught (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
175 58.82k 1.8k 760 1.32M
แผนที่

Wailing Wall B3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

CloakingSlaught
CloakingSlaught (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
175 58.82k 1.8k 760 1.32M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-175
[SR+]TRX-175 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
591 1.04M 18.8k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B3 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-175
[SR+]TRX-175 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
591 1.04M 18.8k 10k 8M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Provide Master  
Provide Master   (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
180 66.17k 2k 790 1.43M
แผนที่

Wailing Wall B3

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Provide Master  
Provide Master   (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
180 66.17k 2k 790 1.43M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-180
[SR+]TRX-180 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
595 1.04M 19.3k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B3 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]TRX-180
[SR+]TRX-180 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
595 1.04M 19.3k 10k 8M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Mutant Provider
Mutant Provider (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
190 70k 2.3k 820 1.76M
แผนที่

Wailing Wall B3

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

Mutant Provider
Mutant Provider (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
190 70k 2.3k 820 1.76M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

[SR+]TRX-190
[SR+]TRX-190 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
600 1.05M 21k 10k 8M
แผนที่

Wailing Wall B3 (VIP)

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

[SR+]TRX-190
[SR+]TRX-190 (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
600 1.05M 21k 10k 8M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

Dark Blue
Dark Blue (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
110 4.4k 518 300 35k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Dark Blue    
Dark Blue     (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
110 4.4k 518 300 35k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Meryl           
Meryl            (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
115 5.06k 600 500 100k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Meryl        
Meryl         (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
115 5.06k 600 500 100k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Crow            
Crow             (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
120 7.87k 700 500 135k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Crow         
Crow          (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
120 7.87k 700 500 135k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Silver Hawk     
Silver Hawk      (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
124 9.05k 830 551 147.5k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Silver Hawk  
Silver Hawk   (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
124 9.05k 830 551 147.5k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Hell Berman     
Hell Berman      (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
130 11.62k 1k 578 180k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Hell Berman  
Hell Berman   (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
130 11.62k 1k 578 180k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Shark           
Shark            (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
135 13.94k 1.5k 635 210k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

Shark        
Shark         (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
135 13.94k 1.5k 635 210k
แผนที่

Centervill Square

เกิดทุกๆ 1200 วินาที

Infect DarkBlue
Infect DarkBlue (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
194 150k 3k 1k 1.8M
แผนที่

Centervill Camp A-1

Centervill Camp A

เกิดทุกๆ 16 วินาที

Infect DarkBlue
Infect DarkBlue (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
194 150k 3k 1k 1.8M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 16 วินาที

[SR+]DarkBlue
[SR+]DarkBlue (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
620 1.5M 28.8k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]DarkBlue
[SR+]DarkBlue (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
620 1.5M 28.8k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A-1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Infect DarkMeryl
Infect DarkMeryl (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
198 160k 3k 1k 1.85M
แผนที่

Centervill Camp A-1

Centervill Camp A

เกิดทุกๆ 16 วินาที

Infect DarkMeryl
Infect DarkMeryl (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
198 160k 3k 1k 1.85M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 16 วินาที

[SR+]DarkMeryl
[SR+]DarkMeryl (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
640 1.6M 28.8k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]DarkMeryl
[SR+]DarkMeryl (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
640 1.6M 28.8k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A-1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Nepenthes       
Nepenthes        (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
205 150k 3.6k 920 2.2M
แผนที่

Centervill Camp A

Centervill Camp A-1

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Nepenthes    
Nepenthes     (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
205 150k 3.6k 920 2.2M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[SR+]Nepenthes
[SR+]Nepenthes (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
700 2.3M 34.56k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Nepenthes
[SR+]Nepenthes (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
700 2.3M 34.56k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A-1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Flytrap         
Flytrap          (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
212 160k 3.7k 940 2.4M
แผนที่

Centervill Camp A

Centervill Camp A-1

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Flytrap      
Flytrap       (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
212 160k 3.7k 940 2.4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[SR+]Flytrap
[SR+]Flytrap (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
700 2.7M 35.52k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Flytrap
[SR+]Flytrap (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
700 2.7M 35.52k 15k 6M
แผนที่

Centervill Camp A-1 (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Mutant Red Eye
Mutant Red Eye (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
221 200k 3.9k 1k 2.65M
แผนที่

Centervill Camp B

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Mutant Red Eye
Mutant Red Eye (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
221 200k 3.9k 1k 2.65M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[SR+]Red Eye
[SR+]Red Eye (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
720 2.7M 37.44k 18k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Red Eye
[SR+]Red Eye (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
720 2.7M 37.44k 18k 4M
แผนที่

Centervill Camp B (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Mutant Soldier
Mutant Soldier (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
231 220k 4k 1.2k 3M
แผนที่

Centervill Camp B

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Mutant Soldier
Mutant Soldier (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
231 220k 4k 1.2k 3M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[SR+]Soldier
[SR+]Soldier (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
740 2.8M 38.4k 18k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Soldier
[SR+]Soldier (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
740 2.8M 38.4k 18k 4M
แผนที่

Centervill Camp B (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Mutant Ninja
Mutant Ninja (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
241 250k 4.5k 1.5k 3.7M
แผนที่

Centervill Camp B

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Mutant Ninja
Mutant Ninja (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
241 250k 4.5k 1.5k 3.7M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[SR+]Ninja
[SR+]Ninja (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
800 3.5M 43.2k 18k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Ninja
[SR+]Ninja (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
800 3.5M 43.2k 18k 4M
แผนที่

Centervill Camp B (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Mutant Gorrila
Mutant Gorrila (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
251 300k 4.7k 1.8k 4.5M
แผนที่

Centervill Camp B

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Mutant Gorrila
Mutant Gorrila (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
251 300k 4.7k 1.8k 4.5M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[SR+]Gorrila
[SR+]Gorrila (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
800 3.5M 45.12k 18k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Gorrila
[SR+]Gorrila (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
800 3.5M 45.12k 18k 4M
แผนที่

Centervill Camp B (VIP)

เกิดทุกๆ 5 วินาที

Evo Red Eye
Evo Red Eye (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
261 210k 4.3k 800 3.05M
แผนที่

Centervill Camp C

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Evo Red Eye
Evo Red Eye (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
261 210k 4.3k 800 3.05M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Evo Soldier
Evo Soldier (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
271 230k 4.4k 1k 3.5M
แผนที่

Centervill Camp C

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Evo Soldier
Evo Soldier (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
271 230k 4.4k 1k 3.5M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Evo Ninja
Evo Ninja (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
281 260k 4.9k 1.3k 4.2M
แผนที่

Centervill Camp C

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Evo Ninja
Evo Ninja (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
281 260k 4.9k 1.3k 4.2M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Evo Gorrila
Evo Gorrila (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
291 310k 5.2k 1.5k 5M
แผนที่

Centervill Camp C

เกิดทุกๆ 20 วินาที

Evo Gorrila
Evo Gorrila (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
291 310k 5.2k 1.5k 5M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[S]Lobster
[S]Lobster (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 16 วินาที

[S]Lobster
[S]Lobster (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 16 วินาที

[S]Lobster King
[S]Lobster King (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 16 วินาที

[S]Lobster King
[S]Lobster King (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 16 วินาที

[S]Deep Sea Hunter
[S]Deep Sea Hunter (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[S]Deep Sea Hunter
[S]Deep Sea Hunter (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[S]Ghost Pirate
[S]Ghost Pirate (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 20 วินาที

[S]Ghost Pirate
[S]Ghost Pirate (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
400 555.55k 10k 3.46k 10M
แผนที่

Caribbean

เกิดทุกๆ 20 วินาที

กล่องสมบัติ
กล่องสมบัติ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
820 3.9M 0 20k 6M
แผนที่

Area 69

เกิดทุกๆ 5 วินาที

กล่องสมบัติ
กล่องสมบัติ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
820 3.9M 0 20k 6M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

กวางนักสู้
กวางนักสู้ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
840 4.05M 0 22k 4M
แผนที่

Area 69

เกิดทุกๆ 5 วินาที

กวางนักสู้
กวางนักสู้ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
840 4.05M 0 22k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

เบอร์ติ
เบอร์ติ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
860 4.2M 0 22k 4M
แผนที่

Area 69

เกิดทุกๆ 5 วินาที

เบอร์ติ
เบอร์ติ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
860 4.2M 0 22k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

กาบิ
กาบิ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
880 4.8M 0 22k 4M
แผนที่

Area 69

เกิดทุกๆ 5 วินาที

กาบิ
กาบิ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
880 4.8M 0 22k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

โรมิ
โรมิ (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
900 5.25M 0 22k 4M
แผนที่

Area 69

เกิดทุกๆ 5 วินาที

โรมิ
โรมิ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
900 5.25M 0 22k 4M
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 5 วินาที

ชีน่า
ชีน่า (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 800k 400 230 100
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 10800 วินาที

บลัด
บลัด (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 800k 1k 420 100
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 21600 วินาที

จัสติส
จัสติส (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 800k 1.31k 660 100
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

[BOSS]กรานเคน
[BOSS]กรานเคน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 2M 1.2k 230 100k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

[BOSS]เทเบอรู
[BOSS]เทเบอรู (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 2M 1.2k 230 100k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

[BOSS]ตาตู
[BOSS]ตาตู (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 2M 1.2k 230 100k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

[BOSS]เคน
[BOSS]เคน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 2M 1.2k 230 100k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

[BOSS]ไคลอิงเบบี้
[BOSS]ไคลอิงเบบี้ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
300 2M 1.2k 230 100k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

กรานเคน
กรานเคน (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
80 700k 1k 230 0
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

เทเบอรู
เทเบอรู (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
80 700k 500 230 0
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

ตาตู
ตาตู (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
80 700k 500 230 0
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

เคน
เคน (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
80 700k 500 230 0
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

ไคลอิงเบบี่
ไคลอิงเบบี่ (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
80 700k 1k 230 0
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

[BOSS]โรลเมล
[BOSS]โรลเมล (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
1000 2M 40k 3k 100k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที

[BOSS]ซามูเอล
[BOSS]ซามูเอล (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
1000 200k 40k 3k 100k
แผนที่

ไม่มีข้อมูล

เกิดทุกๆ 36000 วินาที
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0