ข้อมูลแผนที่ทั้งหมด

แผนที่ Wailing Wall B1

Wailing Wall B1

M-BladeCommandoBig Justice

M-Blade         
M-Blade          (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
146 22.07k 1.5k 660 320k
เกิดทุกๆ 5 วินาที

Commando        
Commando         (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
150 25.22k 1.6k 660 480k
เกิดทุกๆ 5 วินาที

Big Justice
Big Justice (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
155 28.37k 1.9k 660 600k
เกิดทุกๆ 5 วินาที
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0