ข้อมูลแผนที่ทั้งหมด

Nepenthes       
Nepenthes        (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
205 150k 3.6k 920 2.2M
เกิดทุกๆ 20 วินาที

Flytrap         
Flytrap          (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
212 160k 3.7k 940 2.4M
เกิดทุกๆ 20 วินาที

Infect DarkBlue
Infect DarkBlue (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
194 150k 3k 1k 1.8M
เกิดทุกๆ 16 วินาที

Infect DarkMeryl
Infect DarkMeryl (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
198 160k 3k 1k 1.85M
เกิดทุกๆ 16 วินาที
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0