ข้อมูลแผนที่ทั้งหมด

[SR+]DarkBlue
[SR+]DarkBlue (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
620 1.5M 28.8k 15k 6M
เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]DarkMeryl
[SR+]DarkMeryl (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
640 1.6M 28.8k 15k 6M
เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Nepenthes
[SR+]Nepenthes (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
700 2.3M 34.56k 15k 6M
เกิดทุกๆ 5 วินาที

[SR+]Flytrap
[SR+]Flytrap (ปกติ)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
700 2.7M 35.52k 15k 6M
เกิดทุกๆ 5 วินาที
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0