ข้อมูลไอเทม

[S+]Peta Helmet(M)

เซ็ทไอเทม

ชื่อเซ็ท ส่วนหัว หน้ากาก/แว่นตา เสื้อ กางเกง รองเท้า AP DP HP
[S+]BuffSetV1 600 600 2500
[S+]Peta Helmet(M)
ต้องการ Str ต้องการ Dex Int Ap Dp Str Dex Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
220 220 75 (+75) 75 (+75) 30 30 500 200
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0