ข้อมูลแผนที่ทั้งหมด

Mutant Provider
Mutant Provider (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
190 70k 2.3k 820 1.76M
เกิดทุกๆ 1200 วินาที

CloakingSlaught
CloakingSlaught (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
175 58.82k 1.8k 760 1.32M
เกิดทุกๆ 5 วินาที

Provide Master  
Provide Master   (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
180 66.17k 2k 790 1.43M
เกิดทุกๆ 5 วินาที

ProvideSoldier
ProvideSoldier (ดุร้าย)
ตารางดรอบ

LV HP AP DP Exp
171 51.47k 1.7k 730 1.1M
เกิดทุกๆ 5 วินาที
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0